Sekty, past na vzduchoprázdno

Sekty navzdory své špatné pověsti vznikají jako houby po dešti a ty stávající stále přibírají nové členy. Společnost, kde se mohou mnozí cítit opuštěně, neúspěšně či zoufale je pro ně živnou půdou. Čím se vlastně sekty vyznačují a jaká rizika nám z jejich strany hrozí?


Co název prozradí

Slovo sekta má své kořeny v latině, kde označuje stranu či směr. Odborníci se, ale zcela neshodují na tom, zda-li je odvozeno od slova secare, tj. oddělit nebo sequi, tj. následovat. Vzhledem k pejorativnosti názvu, který asociuje určitý fanatismus sektáři sami sebe nazývají novodobým náboženským hnutím.

Jsme skuteční přátelé v povrchním světě

Často se v našich životech objevuje vzduchoprázdno, mnozí se mohou cítit opuštěně, nevědět si rady ve své obtížné životní situaci, přemýšlet, kde hledat sami sebe či skutečný smysl života. Náboženství pak mnohým dává naději a víru v lepší život (mimo jiné i posmrtný). O tom moc dobře vědí sektáři, jež netrpělivě vyhlíží nejen na ulici. Obléknou se do masek nejlepších kamarádů na cestě k nalezení skutečné "pravdy" a budou se tvářit tak, abychom nabyli dojmu, že jedině oni dokáží zaplnit vzduchoprázdno, které se v nás rozhostilo.

Každý pes, jiná ves

Na světě existuje nespočet množství sekt. Ve své filozofii se liší, můžeme je rozdělit do několika skupin:

 • eklekticky vytvářené, tedy z různých filozofií a náboženství (např. hnutí New Age)
 • jako odštěpky světových náboženství: např.: křesťanství (Mormoni, Svědkové Jehovovi, Rodina), hinduismu (Hare Kršna, Sri Chinmoy), budhismu (Angažovaný budhismus) a islámu (Baháismus).
 • s prvky moderních tradic (Dianetika, Scientologie), ty se často snaží upozornit na problémy současné společnosti.
 • přírodně-okultního původu, kořeny najdeme např.: v čarodějnictví, animismu a šamanství (hnutí Wicca, Satanismus).

Typické znaky sekt

Určení toho zda se jedná o sektu není jednoduchou záležitostí, jednoznačná hranice mezi náboženskou organizaci a sektou neexistuje. "Mohu totiž hodně uškodit označením některé náboženské skupiny za sektu právě tak jako odmítnutím některou skupinu takto označit." Říká k této problematice pražský sektolog Zdeněk Vojtíšek.

Avšak mnozí autoři poukazují na určité rysy, podle kterých lze sekty rozeznat, např:

 • nabídka nové cesty ke spasení
 • charismatizace vůdce: vůdce tvrdí, že má nadpřirozené síly
 • mocenská struktura: v sektách bývá pevný řád, který je postaven na oddanosti k nejvyššímu
 • pocity výlučnosti členů: jen oni mají správný a pravdivý pohled na svět
 • šibolet: specifický znak, kterým se sekta prezentuje
 • uzavřenost před světem: vzájemná úzká pouta, vlastní obřady bez veřejnosti, apod.
 • černobílé vidění světa: dobro-sektáři/zlo -okolní svět
 • bezprostřednost vztahů (love bombing)
 • absence racionálního uvažování: omezuje se nadhled, poznávání a vědění
 • podřízenost: není podporováno svobodné myšlení a rozhodování
 • hrozba potrestáním: členové, kteří se vzepřou autoritě budou potrestáni či vyloučeni
 • homogenita členů: členové si jsou podobní svým jednáním a chováním

Nebezpečí? Ne pro všechny...

Člověk do sekt vstupuje většinou dobrovolně, často v období vývojových proměn jako je adolescence, rodičovství, důchod,...Motivace je různá: může hledat řád, mít existenciální motivy, problémovou rodinu, potřebuje si potvrdit svou významnost, protestuje proti společnosti, apod. Sekty už přestaly být uzavřenými společenstvími, naopak, poslední dobou projevují stále větší zájem o nové členy a aktivně je vyhledávají.

Nebezpečí hrozící ze vstupu do sekt je subjektivní záležitostí. Stejně jako na osobnosti člověka záleží i na typu sekty. Člověku, který vyrůstal v dysfunkční rodině nebo je ostatními neustále ponižován, může sekta poskytnout kvalitní zázemí, přinést štěstí a naplnění. Ovšem většinou jen na krátkou dobu, neboť po období euforie a velkého sblížení je euforické štěstí nahrazeno povinným štěstím, člověk již není vůbec schopen spontánní radosti, nadhledu, běžného života a komunikace.

Podmaňovaní si členů

Nejdrsnější z sekt používají metodu brainwashing (vymývání mozku), jedná se o techniky nejrůznějších fyzických a psychických deprivací, zvukových smyček, apod. Člověk se poté cítí bezmocně, jeho myšlení je "překopáno". Je ochoten pro svého vůdce udělat cokoliv. Tento způsob nepatří mezi nejčastější a bývá často zpochybňován argumenty, zda-li vůbec existuje taková technika, která může zcela změnit lidské myšlení a chování.

Daleko častěji je pozorována:

 • společenská izolace: okolí člověka, který je v sektě si všímá odcizení, svou původní rodinu může označovat za zploditele, utlačovatelské osoby, apod. Děti nenavštěvují školu, dospělí nechodí do práce. Veškeré kontakty mimo sektu jsou rozvázány. Jsou zaznamenány i takové případy, kdy rodiče zavrhly své dítě kvůli tomu, že se rozhodlo nevstoupit do sekty.
 • závislost členů na vedení: může se jednat jak o závislost psychickou, tak i materiální. Tato závislost bývá často uváděna jako horší, než-li závislost drogová, neboť člen sekty si ji není schopen uvědomit, naopak, čím více je mu sekta rozmlouvána tím více má pocit, že do ní patří a jde správnou cestou.
 • ohrožení zdraví a života: někteří sektáři neuznávají klasickou medicínu, mají vlastní šamany či léčitele, kteří mohou napáchat nenávratné poškození zdraví. Jiní neuznávají transfuzi krve, i v Čechách jsou zaznamenány případy úmrtí z důvodu neposkytnutí transfuze. U mnohých sekt také hrozí to nejotřesnější - hromadné vraždy (např.: obětování se pro vůdce) a sebevraždy (např. s cílem zbavit se pozemského těla a vystoupit na vyšší duchovní úroveň).


Jak z toho ven?

Velkou zátěž a obrovský strach pociťují nejdříve blízcí člověka, jež propadl sektě. Málokdy se jim podaří ho přesvědčit, aby ze sekty vystoupil. Volají tedy na krizové linky, psychologům a žádají o pomoc. Ale bez aktivní vůle postiženého vyjde veškerá  jejich snaha na zmar. Pakliže však poslední zbytky zdravého rozumu spustí na poplach i u člena sekty a on se rozhodne odejít, neobejde se bez pomoci druhých osob. Na svém odchodu ze sekty se bude totiž potýkat hned s několika překážkami:

 • velmi traumaticky může pociťovat ztrátu dosavadních jistot a stylu života v sektě
 • již zapomněl, jak se lidé chovají vně sekty, ztratil svoji roli v reálném světě
 • ztratil kontakty s většinou přátel, připadá si osaměle
 • bývalí souputníci v sektě ho neustále atakují telefonáty, návštěvami, v horším případě výhrůžkami

Velmi důležitá je v tuto chvíli opora, pakliže se mu ji nedostává od přátel a rodiny, je třeba aby byl v kontaktu s psychologem či psychiatrem. Pomoci mu může i pastorační či sociální pracovník. Jedná se o proces krizové intervence, kdy veškerá snaha směřuje především k tomu, aby se postižený dokázal postavit na vlastní nohy, získal ztracené sebevědomí, přátele, roli ve společnosti a především kritický nadhled na svůj problém.

Sekty, past na vzduchoprázdno patří do témat
 • vstup do sekty josef 26.08.2015 22:30:13

  rád bych vstoupil do sekty poradí někdo

 • Transfúze krve Jana 17.03.2014 17:04:14

  A krev Našeho Pána Ježíše Krista očišťuje nás od každého hříchu... To je víc než dost... ostatní slova jsou zbytečná.

  • Mormoni - okultismus v rouše křesťanství Antimormon 30.07.2014 18:16:34

   Podívejte se na tentodokument - Mormoni -okultismus v roušekřesťanstvíhttps://www.youtube.com/watch?v=_yUA9npPtWs&list=UUGNyEY18syOFmp_77FOjp1A

 • Mormoni - okultismus v rouše křesťanství Antimormon 30.07.2014 18:16:00

  Podívejte se na tentodokument - Mormoni -okultismus v roušekřesťanstvíhttps://www.youtube.com/watch?v=_yUA9npPtWs&list=UUGNyEY18syOFmp_77FOjp1A

 • není vše uvedeno Filemína 18.05.2010 19:01:36

  Jen k té poznámce o odmítnutí transfuze a následné smrti, není také poznámka, že mnozí, kteří dostali transfuzi také zemřeli a to buď kvůli špatnému určení krevní skupiny či nakažením se různými nemocemi.
  Ještě jedna poznámka, též k transfuzi, dnes je možné místo krve dostat tekutinu, která napomáhá a urychluje tvorbu krve.

 • WWW.SEKTY-CZ.WEBS.COM J. Fricoo 18.10.2009 20:08:54

  Pokud by se chtěl někdo dozvědět o sektách a sektářství něco více, doporučuji mé stránky, které zpracovávají řadu pramenů a informací (které lze zpětně ověřit) a snaží se je podávat srozumitelnou formou. Součástí je též posudek na mé stránky zpracovaný Doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem Th.Dr..

  Mimochodem, slovo sekta nemá jen jeden význam, Přístupů k tomuto slovu je mnoho, mrkněte se a uvidíte…

  WWW.SEKTY-CZ.WEBS.COM

 • podotek Karel Fabian 21.06.2009 20:46:43

  Jen maličkost, byť důležitá: Latinci se o Velkém schizmatu odštěpili od Svatého Pravoslaví, nikoliv naopak. Chápu však, že v západním prostoru už stovky let tvrdí systematicky svoje…

  • Re: podotek Bořek 23.06.2009 11:40:29

   Ano potvrzuji, je to tak jak pisete, mylsel jsem to spise jako prirovnani pro pochopeni daneho problemu. Tato chyba je dalsi peknou ilustraci toho jak se muze menit uhel pohledu na podobny problem, nazirani na to co je odstepenecke nebo sektarske, a to i v nejznamejsich krestanskych cirkvich mezi sebou.

 • oprava Bořek 19.06.2009 12:47:50

  Zajimavy clanek, jen si dovolim opravit dve chyby. Mormoni (celym nazvem Cirkev Jezise Krista Svatych poslenich dnu) a Svedci Jehovovi nejsou sekty. Jsou to cirkve. Od Katolicke cirkve je muzeme oznacit jako odstepenecke, ale to bychom museli nazvat sektou napriklad i Pravoslavnou cirkev po jejim odstepeni po velkem schizmatu v roce 1054 v Byzanci, Evangeliky, Luterany ad. Rozdil mezi cirkvemi a sektami se oficialne urcuje podle velikosti clenske zakladny nikoliv podle smeru odklonujiciho se od nejvetsi cirkve.

  • Re: oprava Vlad 21.06.2009 14:40:30

   Mormoni a Jehovisti jsou sektáři at´ je řadíme kamkoliv, existují relativně krátkou dobu, a to, že si získali takovou popularitu z nich církev nikdy neudělá. Jejich pojetí Bible je překrucování literárních (neříkám historických) faktů a špatné pochopení Písma. Vzhledem k tomu, že Bible je nejstudovanější kniha na světě již více než tisíc let tak názory ke kterým se dospělo budou pravděpodobně správné. Vedle toho jehovistický pohled působí jako rychlokvaška. O Mormonech toho pravda moc nevím, ale (pokud se nemýlím) jejich učení je založeno na tom, že koho poznají ten je spasen. V tom vidím docela jednoduchou cestu do „nebe“. Jednoduchou, ale určitě ne správnou.

   • Re: Re: oprava Bořek 23.06.2009 11:32:01

    O tom zda jsou objektivne uceni Jehovistu nebo Mormonu spravna nebo nikoliv jsem polemizovat nechtel (Jehoviste mi prijdou podobne scestni jako Vam), pouze jsem chtel upozornit na vecnou chybu z pohledu zakonu CR.

  • Re: oprava Verča 19.06.2009 21:11:06

   Děkuji za opravu, právně skutečně patří mezi registrované církve v ČR. K zařazení obou církví do sekt (neboli NNH) mě vedly spíše jejich charakteristiky, než-li to kam oficiálně náleží.

 • info henk 18.06.2009 12:40:31

  prosim o zaslaní informací o vyskytu krestanskych sekt a jejich moznych odnoží v oblasti Holýšova Plzenskeho kraje dík za odpoved


Sekty a subkultury patří do témat

Adresář

Sekty a subkultury ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Sekty a subkultury

Píšeme jinde
 • Trvanlivé potraviny do zásoby: Víte, jak je správně skladovat?

  Trvanlivé potraviny do zásoby: Víte, jak je správně skladovat?

  Nový typ koronaviru a celosvětová krize, kterou zapříčinil, se dotýká nás všech a všichni se s tím snažíme vyrovnat po svém. Události posledních týdnů přiměli některé z našich sousedů k tomu, aby vzali obchody s potravinami útokem. Do jisté míry to vzbuzovalo nevoli až posměch. Možná i vy jste se ale navzdory tomu rozhodli v současné napjaté situaci naplnit spíže zásobami trvanlivých potravin, ať už z jakýchkoliv pohnutek, třeba jen pro lepší pocit. Víte ale, jak je správně uchovávat?

 • Droždí: Jak na to, aby se kynuté moučníky povedly na výbornou?

  Droždí: Jak na to, aby se kynuté moučníky povedly na výbornou?

  Při přípravě kynutých těst je droždí nezbytnou ingrediencí. Máte doma čerstvé či sušené droždí? Nevíte si rady, jak připravit kvásek a kolikrát máte nechat těsto kynout? Vše si podrobně vysvětlíme.Zdravě.cz na Facebooku